ePN

Vážení pracující pacienti, čtěte prosím pečlivě následující informace před vstupem do ordinace!!! ePN   Potvrzení o trvání DPN Lékař bude zasílat elektronicky příslušné okresní správě potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to k 14. dni DPN a následně nejméně jednou měsíčně. Pojištěnci se trvání DPN zaznamená v průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce. Zaměstnavatel si … Pokračování textu ePN